„NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI, ALE OKAMŽIKY“
…             zachytím pro vás  život.momenty.štěstí.emoce.akci.krásu.